Gevonden locaties
Loading map...
Tijdlijn
18-08-2023, Uithoorn

Tijdens een wandeling met de bso vonden we de mooie steen in het gras langs het pad in het Libellebos. Een van de kinderen heeft hem mee genomen maar weer nog niet wat ze er mee gaat doen.
Weet ik nog niet